ÇALIŞMA ALANLARI

Bilge Hukuk Bürosu, yerel ya da yabancı gerçek ve tüzel kişilerden oluşan müvekkillerine, hızlı ve pratik çözümler üretebilme önceliğiyle yerel ve uluslararasi hukukun tüm alanlarıyla ilgili olarak danışmanlık sağlamaktadir. Türkiye, Körfez Arap Ülkeleri ve Orta Doğu’dan bir çok yatırımcıya da farklı ticari anlarda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ofisimiz, özellikle distribütörlük, franchise, acentalık ilişkileri gibi alanlarla ve bu tip anlaşmaların bilhassa lüks ürünler sektöründe uygulamarıyla ilgili geniş bilgi ve tecrübeye sahip olup, her müvekkilin farklı ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üretmektedir. Ayrıca yabancı ülkelerden topluluk ve kuruluşların Avrupa Parlementosu ve Avrupa Komisyonu gibi AB enstitüleri nezdinde temsiliyle ilgili hizmetleri de bulunmaktadır. Hukuki sorunlara her durumun gerektirdiği azami önem ve hassasiyeti göstererek, müvekkillerimizin istek ve talepleri doğrultusunda özel ihtiyaçlarina uygun, uzmanlaşmis ve kaliteli bir hizmet sunmak temel prensibimizdir.